ספקי כח + שנאים 
 
 ספריים לניקוי/מגעים 
 
 מתאמי אודיו/וידאו  
 
 סוללות ומטענים 
 
 כלים לאלקטרוניקה 
 
 
 רכיבי אלקטרוניקה 
 
 כבלי אודיו / וידאו 
 
 מיקרופונים + סטנדים 
 
 מכשירי מדידה  
 
 אוזניות ורמקולים  
 
 
 מחשבונים + שעונים 
 
 זיווד,אריזה וקופסאות 
 
 קיטים לבניה עצמית 
 
 מחברים 
 
 מלחמיםּ ואביזרי... 
 
 
 תקעים + שקעים 
 
 שונות 
 
 גאד'גטים 
 
 מוצרי חשמל 
 
 כבלים ואביזרים למחשב 
 
 
 חדש במלאי 
 
 מנורות לד ופסי לד 
 
 משקלים... 
 
 מדי טמפ' / לחות 
 
 אביזרי תאורה / דיסקו 
 
 

השימוש בחנות (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" פירושה מתן הסכמה להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

 

 תקנון רכישה באתר :

 

 

מי רשאי להשתתף ברכישות באתר :

תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה
באתר רשאי לקנות כל אדם בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל , שכתובת מגוריו בישראל  מעל גיל 18 ושברשותו
תא דואר אלקטרוני ( E-MAIL ).
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוסו.
באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו
להמחשה בלבד,
ליד כל מוצר יוצג תיאורו בעיברית ומחירו בש"ח כולל מע"מ.


הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.
הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. בתום ההזמנה יש לגשת לקופה
לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.
לצורך השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף
שם משתמש וסיסמא.
לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני,
מספר  טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. 
יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה אצל חברת כרטיס האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים
במלאי החנות בעת השלמת תהליך המכירה.

 

שליחה ואספקת המוצרים

 

שליחת המוצרים תיעשה בדואר רשום או בדואר רגיל אלא אם צויין אחרת.

 

 "זמן האספקה" המצוין באתר לגבי המוצרים מתייחס לזמן יציאת המוצר את החנות  ולא לזמן הגעת המוצר ללקוח.

 

מאחר והמוצרים נשלחים דרך רשות הדואר להלן זמני האספקה:

 

משלוחים הנשלחים בדואר,או בדואר רשום יגיען ליעדם עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

 

משלוחים הנשלחים ע"י שליח יגיעו ליעדם עד ל 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

 

די.גי. אלקטרוניקה לא תהיה אחראית בשום צורה לכל נזק שייגרם עקב אובדן או עיכוב בהגעת המשלוח ללקוח.

 

ביטול עסקאות/החזרת מוצרים :

 

המוצר יוחזר, באריזתו המקורית, תוך 14 ימים מקבלת המוצר.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות ל די גי אלקטרוניקה
.
במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 10% או 100 ש"ח - לפי  הערך הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר להזמנת הלקוח.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל  משרדי החנות ברח' עוזיאל 81 ר"ג.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון  מפעיל האתר. הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מ די גי אלקטרוניקה ללקוח, יוחלפו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על חשבונינו, מיד עם הגעת המוצר הפגום לחנות, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח ללקוח, אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל די גי אלקטרוניקה את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.

די גי. אלקטרוניקה לא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר

 

אמינות ומתן השירות

 

די גי אלקטרוניקה  לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:
אנפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו.       
באם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בביטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, כדי שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.
המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעהו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

 

סמכויות השיפוט

 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל

 

  

        .D.G אלקטרוניקה אינה עוד חנות וירטואלית ברשת או מחסן מכירות זו חנות הקיימת מאז 1984 ברמת גן

              

 ניתן לקנות את המוצרים המופיעים באתר ישירות בחנות בשעות הפתיחה.

                         

             

 שעות פתיחת החנות : ימים   א',ב',ד',ה'     09:00-14:00  ו  16:00-19:00   

                                         

                              ימים ג' , ו'   09:00-1400

                                                                                                                                                                                                                                              כתובתנו : עוזיאל 81 רמת-גן . טלפונים : 03-6775920 , 03-5742158

 
 
 
DG אלקטרוניקה - 25 שנות ניסיון בשיווק רכיבי אלקטרוניקה...  SHOPY מערכת בניית אתרים ומסחר אלקטרוני | קניות | אתר סלולרי